Werkwijze

 

Kennismaking
Voordat ik een gedegen advies kan geven, is het voor mij belangrijk om jou beter te leren kennen! Ik houd daarom met iedere cliënt een kennismakingsgesprek om zeker te zijn dat we geen valse start maken.
In een kennismakingsgesprek (ongeveer 20 minuten) neem ik uitgebreid de tijd om jou en jouw doelen te leren kennen. Ik leg mijn werkwijze uit en vanuit daar maken wij samen jouw doelen realiseerbaar!
De kosten voor het kennismakingsgesprek zijn €30,-. Indien je besluit advies- en/of vervolgconsulten te boeken, is het kennismakingsgesprek gratis! Wil je helemaal een goede deal? Neem dan een van de pakketten bij me af.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek ga ik uitgebreid in op mijn werkwijze. Vervolgens bespreken we het door jou vooraf ingevulde anamneseformulier en bijgehouden voedings- en beweegdagboek. Daarna gaan we wegen en meten om samen realistische doelen te stellen.
Tot slot bespreek ik met jou het stappenplan. Dit stappenplan bestaat o.a. uit het bespreken van een aantal voorbeelddagmenu’s en het door mij geadviseerde aantal vervolgconsulten en is geheel aan jouw doelen en wensen aangepast.
Het intakegesprek duurt 90 minuten en kost los €75. Het intakegesprek maakt onderdeel uit van alle door mij aangeboden pakketten

Meten en wegen
Meten en wegen is soms vervelend en confronterend, maar noodzakelijk voor mij om een goed beeld te krijgen en de juiste begeleiding te kunnen bieden.
Tijdens het meten en wegen gaan we je gewicht, lichaamsmaten en vetpercentage meten. Met deze gegevens kunnen we haalbare en meetbare doelen opstellen. De meet- en weegmomenten zullen op een aantal momenten worden herhaald om de vooruitgang te kunnen vaststellen. Het eerste meet- en weegmoment vindt plaats tijdens het intakegesprek.
Het is ook mogelijk om een meet- en weegconsult los te boeken. Hierbij krijg je van mij een vrijblijvend advies over de staat van je gezondheid* op basis van de gemeten waarden.
*Je gezondheid wordt niet alleen bepaald door lichaamsmaten. Het advies dient daarom enkel ter indicatie.
Een los consult duurt ongeveer 15 minuten en kost €15. Het meet- en weegconsult maakt onderdeel uit van alle door mij aangeboden pakketten en vindt plaats tijdens het intakegesprek en de vervolgconsulten.

Adviesconsult
Het adviesconsult is een vervolg op het intakegesprek en is gericht op de daadwerkelijke invulling van jouw stappenplan en hoe je jouw doelen gaat behalen. Op basis van alle door mij verzamelde informatie en een uitvoerige analyse zal ik zowel uitgebalanceerde, persoonlijke dagmenu’s als een beweegplan voorstellen.
De persoonlijke dagmenu’s zijn aangepast aan jouw smaak en leefwijze. Ook het beweegplan is gebaseerd op wat je leuk vindt en fysiek aan kunt. Hierdoor zijn ze voor jou goed vol te houden en zal je al snel zichtbare resultaten boeken. Plezier en zichtbare vooruitgang werken erg motiverend; deze elementen vormen daarom de basis van mijn aanpak.
Een adviesconsult duurt ongeveer 60 minuten en kost los €50. Het adviesconsult maakt onderdeel uit van alle door mij aangeboden pakketten.

Vervolgconsult
Afhankelijk van de door jou gestelde doelen zal ik een aantal vervolgconsulten voorstellen. Tijdens een vervolgconsult zullen we samen de voortgang bepalen door opnieuw te wegen en meten. Afhankelijk van de gemeten resultaten en hoe je de afgelopen periode ervaren hebt, zullen we eventueel jouw doelen bijstellen en/of aanpassingen doen aan de dagmenu’s en het beweegplan.
Uiteraard is er aandacht voor jou persoonlijk! Hoe gaat het met je motivatie; moet ik je afremmen of zijn er wellicht knelpunten? Deze vragen gaan we samen beantwoorden èn we bespreken de mogelijke oplossingen. Je staat er immers niet alleen voor!
Het laatste vervolgconsult zal ook een eindevaluatie bevatten. Heb je al je doelen bereikt? Zijn er mogelijk nog extra vervolgconsulten nodig of heb je zelf behoefte aan extra ondersteuning in de vorm van een uitgebreider pakket? Alles is mogelijk! Dit bespreken we tijdens de eindevaluatie.
Een vervolgconsult duurt 30-45 minuten en kost los €30. De vervolgconsulten maken onderdeel uit van alle door mij aangeboden pakketten.